E+ engineering

Professionele energieprestatieberekening en niets meer.

E-plus engineering is de specialist op gebied van energieberekeningen voor nieuwbouwhuizen (EPB) en haalbaarheidsstudies voor alternatieve energie systemen. Wij berekenen op een efficiente manier het energieverbruik van uw pand en leveren energiebesparend advies. Onze kantoren zijn gevestigd in Hasselt en in Leuven en wij richten ons op Limburg en Vlaams Brabant.

Veel gestelde vragen:

Komt er nog iets bovenop de prijzen die op jullie website staan vermeld?

Neen, de prijzen die op de website vermeld staan zijn ook de prijzen die onze klanten op de factuur terug vinden. Enkel als wij als EPB verslaggever buiten Limburg of Vlaams Brabant optreden rekenen wij een verplaatsingskost aan.
Door onze jaren lange ervaring gaan wij zeer efficient tewerk en kunnen wij onze klanten professioneel advies leveren aan scherpe prijzen.

Hoeveel isolatie moet ik in mijn nieuwbouwhuis voorzien?

De dikte van de isolatie hangt af van het isolatie materiaal en de gebouwschil die gei¨soleerd wordt. Wij raden meestal het volgende aan:

 • Muur: 10cm PUR/PIR
 • Plat dak: 16cm PUR/PIR
 • Schuin dak: 22cm minerale wol
 • Vloer: 8cm in situ gespoten PUR

Indien men gebruik maakt van bovenstaande waarde zal er naar alle waarschijnlijkheid voldaan worden aan de isolatie norm.

Is het verplicht een ventilatiesysteem te voorzien in mijn nieuwbouwhuis?

Ja, het installeren van een minimum ventilatiesysteem is verplicht. Het al dan niet naar behoren gebruiken van dit systeem is de verantwoordelijkheid van de bewoners. Zij hebben hier echter alle voordeel bij vermits het de leefbaarheid en de gezondheid van het gebouw enkel ten goede komt.

Kies ik best voor een ventilatiesysteem C of D?

Ventilatie systeem C is momenteel het meest gei¨nstalleerde systeem in nieuwbouwprojecten. Het garandeert immers dat de meest schadelijke lucht voor mens en gebouw naar behoren wordt afgevoerd.

Ventilatiesysteem D doet hetzelfde en garandeert daarbovenop dat er steeds voldoende verse lucht wordt aangevoerd. En ventilatiesysteem D is echter enkel energetisch voordeliger indien er een warmtewisselaar voorzien wordt die de inkomende lucht opwarmt met de uitgaande lucht.

Het investeren in een ventilatiesysteem D met warmte wisselaar is enkel economisch verantwoord indien de meer voor de hand liggende ingrepen, zoals het voorzien van dikkere isolatie, reeds genomen zijn.

Wat zijn administratieve boetes?

Indien er bij het bouwen van een gebouw niet volledig wordt voldaan aan de energieprestatieregelgeving, kunnen er door de overheid administratieve boetes worden opgelegd. Deze boetes varie¨ren van 1 tot 3 maal het bedrag dat uitgespaard werd door het niet voldoen aan de regelgeving.

De meest voorkomende redenen voor administratieve boetes zijn:

 • Het niet voorzien van een minimum verplicht ventilatie systeem
 • Teveel ramen waardoor er oververhitting optreedt
 • Te weinig isolatie in bepaalde delen van de gebouwschil waardoor de maximum U-waarde wordt overschreden
Wat zijn bouwknopen en hoe brengen jullie ze in rekening?

Bouwknopen zijn de aansluiten tussen de verschillende geïsoleerde delen in een gebouw. Het gaat hier ondermeer over de aansluiting tussen het dak en de buitenmuur, de buitenmuur en de ramen, het hellende dak en het platdak, … Deze aansluitingen zijn meestal niet zo goed geïsoleerd en daardoor kunnen zij voor een groot energieverlies zorgen. Voor alle nieuwbouwprojecten waarvoor de bouwvergunning werd aangevraagd na 1 januari 2011 is het verplicht om bouwknopen in rekening te brengen. Er zijn drie manieren waarop men de bouwknopen in rekening kan brengen:

 • Methode A: Men brengt alle bouwknopen gedetailleerd in rekening
 • Methode B: Men brengt alleen de slecht uitgevoerde bouwknopen, de koudebruggen, in rekening en voor de andere krijgt men 3 strafpunten op het K-peil
 • Methode C: men brengt niets in rekening en krijgt 10 strafpunten op het K-peil

Methode C leid onvermijdelijk tot boetes omdat er niet meer aan de EPB-norm voldaan kan worden. Deze boetes liggen rond de 3000 euro. Methode A is veel werk, wat de prijs opdrijft, en heeft niet altijd veel toegevoegde waarde. Daarom kozen wij ervoor om te werken met methode B.

Wanneer kan ik subsidies aanvragen bij het bouwen van een nieuwbouwproject?

In België kunnen er subsidies worden aangevraagd bij verschillende instanties: de federale overheid, de Vlaamse overheid, de provincies, de gemeenten en de elektriciteit netwerkbeheerders. Voor welke subsidie men in aanmerking komt hangt dus af van waar het bouwproject wordt gerealiseerd.

Over het algemeen kan men stellen dat er subsidies worden gegeven aan projecten die een E-peil lager dan 60 halen. Ook worden er subsidies gegeven voor het plaatsen van energiebesparende installaties (vb. zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen, warmtepomp, …) of verbeterde isolatie. Subsidies kunnen cash worden uitgekeerd of in de vorm van belastingsverminderingen.

Op de onderstaande pagina vindt men een zoekfunctie waar men per gemeente kan kijken voor welke subsidies men in aanmerking komt: www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

Hoe kan ik het gemakkelijkste het E-peil van mijn nieuwbouwproject verlagen?

De meest voor de hand liggende manier is ervoor te zorgen dat de muren, daken en vloeren voldoende gei¨soleerd zijn. Er echter ook enkele andere punten waar men rekening mee moet houden:

 • De uitvoeringskwaliteit van het ventilatiesysteem (cijfer rond de waarde 1.3) heeft een grote impact op het E-peil. Bij de aankoop van het ventilatiesysteem moet men erop letten dat de uitvoeringskwaliteit zo ver mogelijk tegen de waarde 1 aanligt. Het verschil tussen een goede en slechte uitvoeringskwaliteit van het ventilatiesysteem kan zich vertalen in een verschil in E-peil tot 10 punten.
 • De warmwater leidingen naar het aanrecht in de keuken en naar de badkamer moeten zo kort mogelijk gehouden worden. Zorg er dus voor dat de warmwater installatie zo centraal mogelijk in het gebouw wordt geplaatst.
 • Keuze van de raamprofielen: aluminium raamprofielen zijn energetisch gezien minder goed dan PVC of houten raamprofielen.
© E-Plus Engineering - buro Taggetig webdesign